O P E R A T I O N S  District
     
HOUSE OF FRIENDSHIP John Medina 6940
PRODUCTION Marshall Butler 6970
SERGEANT-AT-ARMS Eloy Nuñez 6950
     
T R A I N I N G District
     
PARTNER PROGRAM Nancy Kirschner 6960 
AG INSTITUTE TBA --
AG INSTITUTE TBA --